Bod č. 6

Návrh na zriadenie redakčnej rady pre mesačník MČ Bratislava-Rača Račiansky výber, spojený s hlasovaním MZ MČ Bratislava-Rača o členstve dvoch poslancov a jedného neposlanca – občana a odsúhlasením členstva dvoch pracovníkov OKaK (vedúci oddelenia OKaK a zodpovedný redaktor Račianskeho výberu)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.