Bod č. 15

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka vydávania súhlasných stanovísk obce pre príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.