Bod č. 13

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.