Bod č. 11

Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/4, 41 a 71, a podielov 1/24 na pozemkoch parc. č. 17374/110, 111 a 112 v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.