Bod č. 15

Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi mestskej časti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.