Bod č. 9

Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.