Bod č. 29

Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.