Bod č. 24

Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.