Bod č. 21

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava- Rača, nájomného bytu č. 15 na Cyprichovej ul. 92


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.