Bod č. 13

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020. Stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019 – 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.