Bod č. 9

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.