Bod č. 4

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.