Bod č. 10

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2018 – 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.