Bod č. 23

Správa o kontrolnej činnosti v zmysle §18 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.