Bod č. 19

Návrh na prijatie úveru na výstavbu MŠ Kadnárova
Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.