Bod č. 14

Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.