Bod č. 5

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ... /2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.