Bod č. 4

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.