Bod č. 19

Informácia o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.