Bod č. 17

Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 4784/145 v k. ú. Rača na Dopravnej ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.