Bod č. 23

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosť MČ v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.