Bod č. 19

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 - 2026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.