Bod č. 2

Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov uznesení a zápisnice a volebnej komisie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.