Bod č. 11

Návrh na prenájom častí pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, ako prípad hodný OZ (Florabel)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.