Bod č. 19

Rôzne
17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.