Bod č. 13

Stav a vývoj počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača a návrhy možného zvýšenia kapacít škôl od roku 2019.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.