Bod č. 12

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.