Bod č. 10

Návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača na obdobie rokov 2019 – 2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.