Doplnenie zelene na vnútrobloku Cígeľská

Na základe komunikácie s obyvateľmi sídliska Cígeľská žiadam o doplnenie zelene (zelený plot z kríkov) okolo detského ihriska vo vnútrobloku Cígeľská. Ďakujem Vulgan