Bod č. 12

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.