Bod č. 1

Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.