Bod č. 4

Návrh na prenájom NP v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3 a časti pozemku parc. č. 216/2, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (OZ-Terroir Rača)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.