Bod č. 6

Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača Potočné a v lokalite obytného súboru Rínok Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.