Bod č. 4

Návrh na odvolanie dvoch zástupcov zriaďovateľa a následné delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.