Bod č. 17

Návrh na vysporiadanie pozemkov súkromných vlastníkov, nachádzajúcich sa v profile cestnej komunikácie na ul. Popolná, za účelom realizácie projektu „rekonštrukcia ulice Popolná“, ktorý je súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.