Bod č. 26

Interpelácie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Vulgan Marián
Vulgan Marián

Amfiteáter detské hracie prvky Kontrola/Oprava

Vážený pán starosta,

prosím o kontrolu a prípadnú opravu detských hracích prvkov v rámci areálu amfiteátra.
Boli nahlásené uvoľnené hojdačky.

Ďakujem

Vulgan.
Vulgan Marián
Vulgan Marián

Areál Kúpalisko Rača

Vážený pán starosta,

v súvislosti s rokovaním s riaditeľom STARZ si dovoľujem požiadať o informáciu, či STARZ poskytol informáciu o finančnom hospodárení kúpaliska Rača za uplynulé obdobia (pre porovnanie aspoň 3 roky) s dôrazom na príjem a náklady na prevádzku vrátane odstraňovania vád, resp. realizácie iných udržiavacích a/alebo sanačných prác.

Zároveň si v uvedenej súvislosti dovoľujem požiadať o informáciu, či došlo k posunu vo veci uzatvorenia spolupráce medzi STARZ a MČ Rača o užívaní vrchnej časti areálu kúpaliska (vyvýšená zatrávnená terasa smerom k amfiteátru) v čase mimo otváracích hodín, resp. v období mimo sezóny, počas ktorej je kúpalisko prevádzkované. Predmetná spolupráca mala umožniť MČ Rača užívať predmetnú časť areálu pre verejnosť na voľnočasové, resp. športové aktivity. Zároveň malo byť zabezpečená fyzické oddelenie zatiaľ dočasným prenosným plotom.

Ďakujem.

Vulgan