Bod č. 21

Návrh na uzatvorenie Súhrnnej dohody o vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov a vzájomných práv a povinností v súvislosti s „Obytným súborom Rínok Rača“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.