Bod č. 28

Správa o výsledku kontroly zabezpečenia záujmov mestskej časti Bratislava-Rača v uzatváraných zmluvách o dielo s dôrazom na využívanie inštitútu zmluvnej pokuty ako osobitného zabezpečovacieho prostriedku pre prípad porušenia zmluvne dohodnutých povinností za rok 2017 a 2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.