Bod č. 24

Návrh Rokovacieho poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača vrátane návrhu rámcovej náplne práce stálych komisií


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.