Bod č. 23

Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.