Bod č. 4

Návrh na schválenie poskytnutia dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť životné prostredie.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.