Bod č. 2

Prezentácia štúdie „Polyfunkčný bytový dom Pri vinohradoch – MČ Bratislava – Rača“ pred spracovaním PD na územné konanie /na 16:00 je pozvaný zástupca investora/.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.