Bod č. 5

Návrh na prenájom pozemku za účelom vybudovania parkoviska na ul. Pri vinohradoch – stanovisko hlavnému mestu SR Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.