Bod č. 3

Návrh na schválenie poskytnutia dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť životné prostredie.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.