Bod č. 8

Návrh na predaj pozemku parc.č. 979/1 v k.ú. Rača na ul. Barónka, ako prípad hodný


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.