Bod č. 3

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava–Rača“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.