Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 3. zasadnutie 12.03.2018