Bod č. 8

Návrh na osadenie stĺpikov pri hasičskej zbrojnici, na Kafendovej ulici pri stacionári a zamedzenia parkovania na verejnej zeleni v rámci ulice Pri vinohradoch.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.