Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 2. zasadnutie 15.03.2017