Bod č. 3

Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2020.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.